Klachtenregeling

Dat vinden wij -net als u- heel vervelend. Ondanks dat wij er alles aan hebben gedaan om voor u een uitstekens product te leveren kan er eens iets verkeerd gaan.

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze pagina legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit te sturen naar Brink orthopedie, Van Lenneplaan 5, 9721 PC Groningen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen, Postbus 22142, 1302 CC  Almere.
Telefoon klachtencommissie: 035 - 603 79 64.
E-mail: 

3. Als ook de Klachtencommisie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH en is als zodanig aangesloten bij de SEMH. Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de Geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindend uitspraak te doen over het geschil.

 

Ga hier naar het klachtenformulier

Naar boven