Disclaimer

Brink Orthopedie heeft de inhoud van deze website met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om alle informatie op www.brinkorthopedie.nl zo volledig en nauwkeurig te laten zijn. Toch kan het voorkomen dat de inhoud op een aantal punten verouderd of onjuist is. U kunt daarom aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen.

Bovendien kan Brink orthopedie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Brink orthopedie.

Brink Orthopedie behoudt alle rechten voor.

Naar boven