Leverings- en betalingsvoorwaarden

Afdrukken

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen.

Artikel 3 Afspraken

Artikel 4 Overeenkomst.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 7 Leveringstermijnen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Artikel 9 Prijzen.

Artikel 10 Aanbetaling.

Artikel 11 Annuleren.

Artikel 12 Vervoer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

Artikel 14 Garantie.

Artikel 15 Materialen.

Artikel 16 Reclame.

Artikel 17 Uitbesteding werk aan derden.

Artikel 18 Wijziging van de opdracht.

Artikel 19 Overmacht.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 21 Retentierecht.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

Artikel 23 Betaling.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Artikel 25 Geschillen.